null Đảng bộ Sở VHTTTTDL học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI)

Hoạt động Đoàn thể
Thứ hai, 18/10/2021, 16:34
Màu chữ Cỡ chữ
Đảng bộ Sở VHTTTTDL học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI)

Ngày 15/10/2021, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTTTDL) tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức bằng hình thức trực tuyến với các điểm cầu Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Sở VHTTTTDL

Tại điểm cầu Đảng bộ Sở VHTTTTDL, dự Hội nghị có 45 đảng viên là Phó Trưởng các phòng chuyên môn, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và công chức hiện đang sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã tập trung phân tích mục tiêu, quan điểm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI). Các Nghị quyết này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh; là những quyết sách quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết để đảng viên hiểu, nắm và thực hiện tốt Nghị quyết; qua đó tạo sự chuyển biến, sự thống nhất về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Ngô Thời Nhiệm

Số lượt xem: 1823

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Cù Chính Lan, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập
00137306
ipv6 ready