null Đến năm 2025, xây dựng Bạc Liêu là một trong những trung tâm du lịch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Du lịch
Thứ sáu, 26/02/2021, 16:50
Màu chữ Cỡ chữ
Đến năm 2025, xây dựng Bạc Liêu là một trong những trung tâm du lịch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Đến năm 2025, xây dựng Bạc Liêu là một trong những trung tâm du lịch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 09/02/2021, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-UBND Chương trình hành động về phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025, trong đó, đề ra mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu thu hút 07 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 10 nghìn tỷ đồng, đóng góp 7% GRDP của tỉnh, xây dựng Khu du lịch tổng hợp Nhà Mát nằm trong danh mục các khu vực có tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia; du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, là một trong những trung tâm du lịch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Biển nhân tạo tại Khu du lịch Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu)

Để đạt được mục tiêu nêu trên, tỉnh Bạc Liêu đề ra bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình từ nay đến năm 2025.

Một là, tập trung nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ, các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch về phát triển du lịch; hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch; đầu tư nâng cấp, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, khai thác có hiệu quả các tài nguyên du lịch; tăng thêm sản phẩm du lịch có chất lượng cao, có thương hiệu, mang đậm bản sắc Bạc Liêu, có tính cạnh tranh cao trong khu vực và cả nước;

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch và liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các trung tâm du lịch tại thành phố Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm khác trên cả nước để tạo thương hiệu và khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Bốn là, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường nguồn nhân lực, đẩy mạnh giáo dục cộng đồng phục vụ phát triển du lịch.

Việc ban hành Chương trình hành động về phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam  đến năm 2030, Nghị quyết số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngô Thời Nhiệm

Số lượt xem: 113

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập