null Định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021

Tin tổng hợp
Thứ tư, 27/01/2021, 09:00
Màu chữ Cỡ chữ
Định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021

​Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 11/01/2021 về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021.

Theo đó, với phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”, Bộ trưởng Bộ TTTT yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành TTTT cần tiếp tục nâng cao năng suất lao động, tận dụng hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong công cuộc Chuyển đổi số quốc gia, toàn Ngành đi đầu thực hiện chuyển đổi số toàn diện, phát triển đồng bộ, tích cực, hiệu quả trên tất cả 6 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TTTT và đặc biệt là tiếp tục nâng cao thứ hạng Việt Nam về bưu chính, viễn thông, an toàn thông tin, chính phủ điện tử, chuyển đổi số.

Báo chí một trong chín lĩnh vực chủ yếu được Bộ TTTT triển khai thực hiện trong năm 2021

Chỉ thị yêu cầu, ngay từ những ngày đầu, những tháng đầu năm, toàn ngành TTTT tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; xây dựng Kế hoạch hành động và quyết tâm hoàn thành tốt Kế hoạch đề ra, và các nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị; nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng một Chính phủ “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng và phát triển”, thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh và bền vững.  

Bên cạnh đó, cần tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2021 đã được cụ thể hóa trong 9 lĩnh vực: Lĩnh vực bưu chính (08 nhiệm vụ); lĩnh vực viễn thông (40 nhiệm vụ); lĩnh vực Công nghệ thông tin (16 nhiệm vụ); lĩnh vực an toàn an ninh mạng (39 nhiệm vụ); lĩnh vực Công nghiệp ICT (20 nhiệm vụ); lĩnh vực báo chí – truyền thông (31 nhiệm vụ); công tác tổng hợp (39 nhiệm vụ) và công tác xây dựng cơ chế chính sách văn bản quy phạm pháp luật, công tác thanh tra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo.

Để thực hiện tốt và đạt kết quả, Bộ trưởng giao cho Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương thông tin, tuyên truyền toàn diện, đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lòng tin và tạo sự đồng thuận của nhân dân tại địa bàn. Tham mưu kịp thời, hiệu quả các chính sách cho chính quyền địa phương để thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển lĩnh vực TTTT và  là đầu mối triển khai chính quyền điện tử tại địa phương. Ngoài ra, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ vào nhiệm vụ tại Chỉ thị, xây dựng chương trình công tác của đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021; xây dựng, phát động phong trào thi đua đến cá nhân, tổ chức trực thuộc, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Phạm Luân

Số lượt xem: 179

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập