null Bạc Liêu: Ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa

Phổ biến pháp luật
Thứ năm, 08/04/2021, 10:50
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu: Ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa

Ngày 04/3/2021, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Quy định gồm 4 Chương, 15 Điều quy định các hoạt động về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích bao gồm những di tích đã được xếp hạng và những công trình kiến trúc có giá trị được đưa vào danh mục kiểm kê di tích. 

Quy định áp dụng đối với Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh yêu cầu hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan và các quy định của Quy định này; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong quá trình quản lý theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/3/2021 và Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND ngày 04/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, bia kỷ niệm và nhà bia ghi danh liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Bích Chiêu

Số lượt xem: 672

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập