null Bộ Thông tin và Truyền thông: Tổ chức bồi dưỡng chuyển đổi số năm 2022

Công nghệ thông tin
Thứ năm, 07/04/2022, 11:30
Màu chữ Cỡ chữ
Bộ Thông tin và Truyền thông: Tổ chức bồi dưỡng chuyển đổi số năm 2022

Sáng 06/4/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 cho lãnh đạo, cán bộ của đơn vị chuyên trách CNTT các bộ, ngành, địa phương theo hình thức trực tuyến với hơn 800 đại biểu tham dự tại gần 100 điểm cầu trong cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu, có sự tham gia của lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác chuyển đổi số của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Không chỉ là hoạt động thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, chương trình bồi dưỡng, tập huấn này cũng là hoạt động đầu tiên khởi động cho Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số trong năm 2022, giúp đem lại những thông tin hữu ích và những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như trong hành động của lãnh đạo các đơn vị chuyên trách CNTT. Từ đó, thúc đẩy, hỗ trợ và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai chuyển đổi số có những bước đột phá trong năm nay.

Tại chương trình bồi dưỡng, tập huấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết, tại phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là động lực. Vì vậy, định hướng xuyên suốt trong năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam, giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp sự tiện lợi cũng như lợi ích của chuyển đổi số.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng lưu ý các bộ, ngành, địa phương về 6 định hướng cụ thể và 22 nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Trong đó, 6 định hướng cụ thể gồm có: Phổ cập sử dụng sàn thương mại điện tử; Phổ cập sử dụng nền tảng dạy học trực tuyến; Phổ cập sử dụng nền tảng số hỗ trợ tư vấn sức khỏe cá nhân; Phổ cập sử dụng nền tảng số khác phục vụ nhu cầu thiết yếu; Phổ cập sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Phổ cập sử dụng nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh triển khai các tổ công nghệ số cộng đồng là một trong những giải pháp đột phá, nhiệm vụ rất trọng tâm của năm 2022, do đó, đề nghị các bộ, ngành, địa phương lưu ý để thiết lập mạng lưới công nghệ số cộng đồng hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đến tận cấp đơn vị, cơ sở phường xã, tổ đội.

Tổ công nghệ cộng đồng có sự tham gia của Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội khác, trong đó Đoàn Thanh niên giữ vai trò nòng cốt, chủ lực. Đây sẽ “cánh tay nối dài” của chính quyền, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của quốc gia, của tỉnh, huyện, xã. 

Được biết, sau khóa học này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tổ chức khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho các cán bộ cấp xã của 11.000 xã trên toàn quốc.

Ng. L

Số lượt xem: 170

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập