null Bộ TT&TT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

Bưu chính - Viễn thông
Thứ ba, 22/09/2020, 15:39
Màu chữ Cỡ chữ
Bộ TT&TT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

Ngày 15/9/2020 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Thông tư số 25/2020/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải” (QCVN 52:2020/BTTTT). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu tối thiểu cho thiết bị điện thoại VHF dùng cho thoại và gọi chọn số (DSC), có đầu nối ăng ten bên ngoài, hoạt động trong băng tần nghiệp vụ di động hàng hải (đoạn băng tần cụ thể theo quy định tại Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia) dùng cả 2 kênh từ 12,5 kHz và 25 kHz. Được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

Các quy định về kỹ thuật bao gồm: Các tiêu chuẩn chung về cấu trúc, tần số và công suất, điều khiển và chỉ thị, thời gian chuyển kênh, các biện pháp an toàn, phân loại các đặc tính điều chế và phát xạ, pin, ghi nhãn; các tiêu chuẩn về điều kiện đo kiểm, nguồn điện và nhiệt độ môi trường phải đáp ứng theo quy chuẩn này quy định.

Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về công bố hợp quy các thiết bị điện thoại VHF thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước theo các quy định hiện hành.

Quy chuẩn này được áp dụng thay thế cho quy chuẩn quốc gia QCVN 52:2011/BTTTT quy định tại khoản 12 Điều 1 Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT ngày 26/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải” hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

T.M.T

Số lượt xem: 1446

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Cù Chính Lan, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập
00137306
ipv6 ready