null Bộ TT&TT phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

Bưu chính - Viễn thông
Thứ năm, 31/03/2022, 16:22
Màu chữ Cỡ chữ
Bộ TT&TT phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

Ngày 02/3/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Quyết định số 392/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số.

Kế hoạch này nhằm hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế xã hội; hoàn thành chỉ tiêu về địa chỉ số trong các chiến lược quốc gia về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia sẽ tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ theo 6 nhóm nội dung chính, bao gồm: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia; Triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số; Thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số; Tổ chức đánh giá, công nhận và công bố đạt yêu cầu Nền tảng địa chỉ số quốc gia; Tổ chức công tác thông tin, truyền thông về nền tảng địa chỉ số quốc gia.

Cụ thể, nội dung xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sẽ thiết lập hạ tầng kỹ thuật, website và ứng dụng di động (cả Android và iOS) cho nền tảng địa chỉ số để người dân và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể tham gia khai báo, tạo lập, tra cứu và khai thác cơ sở dữ liệu địa chỉ số.

Cùng với đó, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật nền tảng bản đồ số để tích hợp với hệ thống nền tảng địa chỉ số quốc gia; Cập nhật, bổ sung dữ liệu giao thông phục vụ nền tảng bản đồ số; Xây dựng hệ thống, công cụ, phần mềm ứng dụng để thu thập, cập nhật, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa chỉ số và cung cấp dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số. Triển khai các giải pháp đáp bảo an toàn thông tin và bảo mật cho nền tảng và cơ sở dữ liệu địa chỉ.

Với nhóm nội dung về tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, sẽ tạo lập cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia thống nhất để triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với nền tảng bản đồ số.

Bộ TT&TT thống nhất quản lý và giao Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia. Các địa phương phối hợp với Vietnam Post thực hiện thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin địa chỉ số cho các đối tượng vào cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia. Một địa chỉ số khi thu thập, cập nhật dữ liệu phải đảm bảo tối thiểu có đủ các trường thông tin cơ bản. Khuyến khích Vietnam Post và các địa phương phối hợp thu thập, cập nhật các trường thông tin nâng cao để phục vụ công tác thông báo địa chỉ số và phát triển nền tảng, cơ sở dữ liệu địa chỉ số đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội...

Vụ Quản lý doanh nghiệp là cơ quan đầu mối điều phối chung việc triển khai kế hoạch Nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số. Vietnam Post là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển nền tảng.

Bộ TT&TT mời Bộ TN&MT tham gia kế hoạch, cụ thể là phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin dữ liệu liên quan đến bản đồ số, địa chỉ số để phát triển nền tảng bản đồ số, nền tảng địa chỉ số quốc gia. Đồng thời, phối hợp với Bộ TT&TT để tích hợp nền tảng bản đồ số và Nền tảng địa chỉ số quốc gia để phát triển các giải pháp, nền tảng số “Make in Vietnam” phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Nguyên Khang

Số lượt xem: 1589

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Cù Chính Lan, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập
00137306
ipv6 ready