null Bộ TT&TT: Sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2022

Công nghệ thông tin
Thứ ba, 19/07/2022, 09:21
Màu chữ Cỡ chữ
Bộ TT&TT: Sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2022

Chiều 18/7, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 66 điểm cầu trên cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu, tham dự Hội nghị có ông Bùi Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; ông Phạm Thống Nhất, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

 

Số liệu tổng quan ngành TTTT 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm, các lĩnh vực quản lý Nhà nước của bộ đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra: tổng doanh thu toàn Ngành ước đạt 1.833.162 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ 2021 (1.568.141 tỷ đồng); lợi nhuận toàn Ngành ước đạt 137.276 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ 2021 121.193 (tỷ đồng). Thị trường bưu chính vẫn ghi nhận mức tăng trưởng trên 30% về doanh thu dịch vụ bưu chính, sản lượng bưu gửi so với cùng kỳ (ước đạt 26.650 tỷ đồng doanh thu, tương ứng 870 triệu bưu gửi). Tổng doanh thu lĩnh vực viễn thông 156.556 tỷ đồng (tăng trưởng 0,6% cùng kỳ).

Bộ đã phối hợp cùng Bộ Công an đẩy mạnh triển khai Đề án 06, kết nối, chia sẻ CSDL quốc gia về dân cư phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích cho người dân và doanh nghiệp; triển khai Hệ thống giám sát dữ liệu trực tuyến, kết nối giữa cơ quan quản lý với hệ thống của đối tượng quản lý nhằm giám sát, kiểm tra, đánh giá, đo lường chính xác, kịp thời mức độ, hiệu quả của chuyển đổi số để có các giải pháp thúc đẩy kịp thời. 35/35 nền tảng số quốc gia đã được đưa vào sử dụng, trong đó 31/35 nền tảng đã dùng chính thức, 04/35 nền tảng đang dùng thử nghiệm); Bộ TT&TT đã công bố 50 nền tảng số, trong đó có 18 nền tảng số phổ biến phục vụ chính quyền số; 16 nền tảng số phổ biến phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ; 16 nền tảng số phổ biến phục vụ người dân.

Tỷ trọng kinh tế số trong GDP quý II/2022 tăng trưởng 0,81% so với năm 2021. Doanh công nghiệp công nghệ thông tin ước đạt 72,5 tỷ USD tăng trưởng 17,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng - điện tử ước đạt 57 tỷ USD tăng 16,4% so với cùng kỳ. Tỷ lệ Giá trị Make in Việt Nam trong cơ cấu doanh thu công nghiệp CNTT đạt 26,72% với giá trị ước đạt khoảng 19,4 tỷ USD.

Báo chí, truyền thông tiếp tục giữ vai trò là lĩnh vực tư tưởng văn hóa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là một bộ phận của nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển thành ngành kinh tế - công nghệ hiện đại, thực hiện thành công chuyển đổi số; xuất bản nhiều sách hay, giá trị, đúng định hướng, có sức lan tỏa, tác động tích cực vào nhận thức xã hội, tạo lập sức mạnh quốc gia.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 được đề ra là triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Bưu chính; Ban hành kế hoạch phối hợp với Bộ Công an trong công tác quản lý trước và sau gia nhập thị trường bưu chính của các doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV; phủ sóng di động tại các thôn/bản lõm sóng nằm trong Chương trình Viễn thông công ích giai đoạn đến 2025. Thúc đẩy đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số; hoàn thiện Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (OneTouch), tổ chức phổ biến, sử dụng phục vụ bồi dưỡng về chuyển đổi số; Tiếp tục tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua NDXP; triển khai kết nối các bộ, ngành, địa phương với CSDL quốc gia về dân cư phục vụ triển khai Đề án 06. Rà soát, đánh giá, thúc đẩy triển khai các nền tảng số, đặc biệt là các nền tảng số phục vụ người dân để có kết quả đột phá trong 6 tháng cuối năm 2022. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông, tập trung vào phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương. tiếp tục thực hiện Kế hoạch chấn chỉnh, xử lý tình trạng “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử, mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí; Ban hành Tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử, mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí; tiếp tục đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới để yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Thông tin và Truyền thông có tới 3 chiến lược quốc gia được Thủ tướng Chính phủ ban hành: chiến lược về bưu chính, về chính phủ số và về kinh tế số. Đồng thời, tập trung hoàn thiện các luật liên quan đến lĩnh vực số: Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Tần số, Luật Viễn thông; làm lành mạnh môi trường thông tin và truyền thông; đây đều là các lĩnh vực nền tảng cho chuyển đổi số, cho sự phát triển số.

Bộ trưởng cũng cho biết thêm: năm 2022, Bộ chuyển trọng tâm từ phía trước sang phía sau để làm những việc đảm bảo cho sự phát triển được nhanh và bền vững. Đó là làm thể chế, các qui định, hướng dẫn. Đó là làm các công cụ số, nền tảng làm việc số, trợ lý ảo để hỗ trợ. Đó là làm các hệ thống đo lường, giám sát trực tuyến. Đó là làm Proof of Concept (làm để chứng minh nguyên lý) thay vì làm cả. Đó là đào tạo kỹ năng số cho công viên chức và người dân, là tổ chức các tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ đến từng hộ đình.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Làm việc ở cơ quan quản lý nhà nước là dẫn dắt quốc gia, là quyết định sự phát triển của đất nước, thì phải đặt ra mục tiêu cao cho mình, cũng tức là mục tiêu cao cho đất nước, phải tìm cách tiếp cận mới cho việc khó dễ đi mà làm, không được dùng mãi câu cửa miệng là làm nhà nước thì khó lắm. Nếu nói vậy là đã đóng lại mọi cánh cửa rồi. Phải mở cánh cửa ra, mọi cái đều có thể làm được, mọi giấc mơ đều có thể hiện thực.

N.L

Số lượt xem: 593

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Cù Chính Lan, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập
00137306
ipv6 ready