null Ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành, địa phương

Công nghệ thông tin
Thứ sáu, 19/08/2022, 10:55
Màu chữ Cỡ chữ
Ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành, địa phương

Ngày 16/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 295/QĐ-UBND ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

Theo Quyết định, mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị bao gồm: (1) Mã định danh cấp 2 gồm các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Mã định danh của các đơn vị cấp 3 gồm các cơ quan, đơn vị thuộc các đơn vị có mã định danh cấp 2; (3) Mã định danh của các đơn vị cấp 4 gồm các cơ quan, đơn vị thuộc các cơ quan, đơn vị có mã định danh cấp 3.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; đồng thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh cấp mới, điều chỉnh, bổ sung mã định danh cho các đơn vị và công khai trên các hệ thống theo đúng quy định.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị sử dụng mã định danh điện tử tại Điều 1 khi có phát sinh đơn vị trực thuộc hoặc thay đổi về cơ cấu tổ chức như: Thành lập mới, sáp nhập, chia tách hoặc giải thể, trong vòng 15 ngày phải gửi văn bản về Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh; Trường hợp thay đổi địa chỉ, email, số điện thoại, website: các cơ quan, đơn vị báo cáo về Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch cập nhật, điều chỉnh trên các hệ thống theo đúng cấu trúc được quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg và công khai trên các hệ thống./.

Đăng Khoa

Số lượt xem: 399

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Cù Chính Lan, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập
00137306
ipv6 ready