null Biểu mẫu cung cấp số liệu phục vụ báo cáo về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2022

Tài liệu - Biểu mẫu
Thứ tư, 22/06/2022, 16:43
Màu chữ Cỡ chữ
Biểu mẫu cung cấp số liệu phục vụ báo cáo về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2022

Ngày 22/6/2022, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1217/SVHTTTTDL-BCVTCNTT về việc phối hợp cung cấp số liệu phục vụ báo cáo về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2022.

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin theo các biểu mẫu sau:

1. Phiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2022 dành cho Văn phòng UBND tỉnh.

2. Phiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2022 dành cho một số Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh.

3. Phiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2022 dành cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Phiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2022 dành cho UBND cấp huyện.

5. Phiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2022 dành cho Cục thuế tỉnh.

6. Phiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2022 dành cho Cục Thống kê.

Đây là nội dung quan trọng để đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT của tỉnh, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch rất mong quý cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin thật đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định.

Phiếu cung cấp thông tin gửi về địa chỉ: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (Số 16, đường Cù Chính Lan, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) trước ngày 27/6/2022, đồng thời bản điện tử gửi về địa chỉ; xuyenmk@baclieu.gov.vn để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Số lượt xem: 97

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập