null Biểu mẫu cung cấp thông tin phục vụ báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu Quý III năm 2021

Tài liệu - Biểu mẫu
Thứ hai, 13/09/2021, 09:23
Màu chữ Cỡ chữ
Biểu mẫu cung cấp thông tin phục vụ báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu Quý III năm 2021

Ngày 13/9/2021, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 1478/SVHTTTTDL-BCVTCNTT về việc cung cấp cấp thông tin phục vụ báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu Quý III năm 2021. Nhằm giúp các đơn vị thuận tiện trong việc cung cấp thông tin, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xin đăng tải biểu mẫu báo cáo số liệu.

Nhằm phục vụ việc báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch kính đề nghị các đơn vị báo cáo số liệu theo Phụ lục sau:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Cung cấp số liệu theo Phụ lục I.

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện: Cung cấp số liệu theo Phụ lục II.

Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: Số 16, đường Hùng Vương, P.1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đến hết ngày 25/9/2021; đồng thời, gửi bản mềm về địa chỉ thư điện tử: xuyenmk@baclieu.gov.vn hoặc kimxuyenth06@gmail.com

Rất mong các đơn vị phối hợp để Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo đúng thời gian quy định.

Số lượt xem: 104

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập