Đảng bộ Sở VHTTTTDL học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch Quy định thực hiện cách ly y tế đối với người về từ vùng dịch nhằm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Hướng dẫn quy định đối với người ra, vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu Biểu mẫu Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ Biểu mẫu về chứng thư số Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa (Nghệ thuật biểu diễn) và Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu Bạc Liêu phê duyệt kinh phí hỗ trợ 45 viên chức hoạt động nghệ thuật và 01 hướng dẫn viên du lịch do ảnh hưởng dịch Covid-19 với số tiền hơn 170 triệu đồng Áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo mức độ nguy cơ, từ 00 giờ ngày 20/9/2021 đến khi có thông báo mới Các doanh nghiệp lữ hành sẽ được giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023

null Biểu mẫu về chứng thư số

Tài liệu - Biểu mẫu
Thứ sáu, 01/10/2021, 10:26
Màu chữ Cỡ chữ
Biểu mẫu về chứng thư số

Để tiếp tục đẩy mạnh sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1573/SVHTTTTDL-BCVTCNTT ngày 01/10/2021 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý khẩn trương gửi hồ sơ đăng ký chứng thư số và đăng ký hộp thư điện tử công vụ (...@baclieu.gov.vn) cho tổ chức và các cá nhân về Sở để kịp thời triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương đang sử dụng chữ ký số công cộng phải có kế hoạch chuyển sang sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

- Rà soát, đề nghị gia hạn, thay đổi thông tin chứng thư số của cơ quan, tổ chức. Trường hợp cơ quan, tổ chức đã được cấp chứng thư số nhưng chưa có Mã số thuế gửi hồ sơ về Sở để thực hiện thủ tục thay đổi thông tin chứng thư số.

- Thường xuyên rà soát, bàn giao lại thiết bị lưu khóa bí mật của các cá nhân, các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý trong các trường hợp: Chứng thư số hết hạn sử dụng, thuê bao là cá nhân nghỉ hưu, thôi việc, từ trần hoặc thuê bao là cơ quan, tổ chức giải thể.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tải các Biểu mẫu về chữ ký số như sau:

1. Mẫu đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân

2. Mẫu đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức

3. Mẫu đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm

4. Mẫu đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung chứng thư số

5. Mẫu đề nghị thu hồi chứng thư số

6. Mẫu đề nghị khôi phục Thiết bị lưu khóa bí mật

7. Mẫu Biên bản giao/nhận chứng thư số và thiết bị lưu khóa bí mật

8. Mẫu Biên bản giao/nhận thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồi

9. Mẫu Biên bản xác nhận thất lạc thiết bị lưu khóa bí mật

Văn bản gửi về Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/10/2021 theo địa chỉ: Số 16, đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi thông tin, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương liên hệ Phòng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin, điện thoại 0913.990.214 gặp bà Đặng Kim Ngân.

PBCVT&CNTT

Số lượt xem: 272

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập