null Các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu đã được cấp hơn 1.790 chứng thư số chuyên dùng Chính phủ

Công nghệ thông tin
Thứ tư, 22/12/2021, 16:18
Màu chữ Cỡ chữ
Các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu đã được cấp hơn 1.790 chứng thư số chuyên dùng Chính phủ

Thời gian qua, với vai trò là đơn vị được UBND tỉnh ủy quyền quản lý, triển khai sử dụng dịch vụ chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tích cực triển khai các mặt công tác này và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Theo đó, tính đến tháng 12/2021, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã chủ động, tích cực phối hợp với các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đề nghị Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ cấp 1.791 chứng thư số chuyên dùng Chính phủ cho các cá nhân, tổ chức, trong đó có 259 chứng thư số tổ chức và 1.532 chứng thư số cá nhân; đạt tỷ lệ 100% Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND tỉnh các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc; UBND tỉnh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được cấp chứng thư số chuyên dùng.

Đồng thời, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong văn bản điện tử, các dịch vụ công về Thuế, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc Nhà nước và các giao dịch điện tử khác, từng bước thay thế các giao dịch truyền thống giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp; nâng cao mức độ an toàn và bảo mật cho các giao dịch điện tử của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, tiết kiệm ngân sách, thúc đẩy cải cách hành chính của tỉnh.

Tổ chức hơn 35 lớp đào tạo, tập huấn sử dụng ký số trên văn bản điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức đã được cấp chứng thư số; hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình ký số trên văn bản điện tử cho các cá nhân, tổ chức được cấp chứng thư số chuyên dùng với hơn 100 lượt yêu cầu.

Ngoài ra, nhằm nâng cao hiệu quản quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu; hàng năm tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch trển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh phù hợp với thực tiễn địa phương.

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động các cơ quan nhà nước; Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn để các đơn vị thực hiện tốt việc ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng; Tiếp tục triển khai ứng dụng chữ ký số vào các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hệ thống một cửa điện tử điện tử; Triển khai sử dụng chứng thư số chuyên dùng trên thiết bị di động để ký số văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản của tỉnh;...góp phần xây dựng và phát triển chính quyền điện tử tỉnh hướng đến Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Kim Ngân

Số lượt xem: 48

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập