null Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Quyết định công bố TTHC
Thứ ba, 23/02/2021, 17:20
Màu chữ Cỡ chữ
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Ngày 09/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 190/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

Trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo Quyết định, Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới gồm 02 thủ tục hành chính được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tại Quyết định số 77/QĐ-BTTTT ngày 22/01/2021, như sau: Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương); Thủ tục Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương).

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm 02 thủ tục hành chính tại Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố thay thế tại Quyết định số 77/QĐ-BTTTT ngày 22/01/2021, như sau: Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương); Thủ tục Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương).

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh công bố quy định về thời hạn giải quyết, địa điểm thực hiện, cách thức thực hiện, phí, lệ phí đối với thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch theo Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016; Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san./.

Lê Diễm My

Số lượt xem: 69

Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập