null Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính; Xuất bản, In và Phát hành được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Tin tổng hợp
Thứ ba, 22/09/2020, 08:30
Màu chữ Cỡ chữ
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính; Xuất bản, In và Phát hành được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Ngày 14/9/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1502/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Bưu chính; Xuất bản, In và Phát hành được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

Theo Quyết định, Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, gồm 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tại Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020, như sau: Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương).

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, gồm 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính; Xuất bản, In và Phát hành, như sau:

Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương).

Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương).

Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính.

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.

Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn.

Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

Thủ tục Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Thủ tục Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố quy định về thời hạn giải quyết, địa điểm thực hiện, cách thức thực hiện, phí, lệ phí đối với thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch theo Luật Xuất bản số 19/2012/QH13; Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản và Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

Lê Diễm My

Số lượt xem: 300

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập