null Công bố Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu

Công nghệ thông tin
Thứ năm, 06/10/2022, 10:35
Màu chữ Cỡ chữ
Công bố Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu

Ngày 03/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định lấy Ngày Chuyển đổi số quốc gia làm Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu (ngày 10 tháng 10 hàng năm).

Lấy Ngày Chuyển đổi số quốc gia làm Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu

Để lan tỏa Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu đến toàn xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiên hàng năm; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu nhằm nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và toàn dân bảo đảm sự thành công của công cuộc chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu.

Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số hàng năm tại cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá về Ngày Chuyển đổi số tỉnh; mở chuyên trang, chuyên mục về chuyển đổi số để tăng cường thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Ng.L

Số lượt xem: 614

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Cù Chính Lan, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập
00137306
ipv6 ready