null Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 11/02/2022, 16:53
Màu chữ Cỡ chữ
Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-TTg về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Theo Quyết định, có 79 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước gồm thiết yếu và cơ bản, trong đó lĩnh vực văn hóa có 44, lĩnh vực gia đình có 03, lĩnh vực thể dục, thể thao có 10, lĩnh vực du lịch có 6, các dịch vụ khác (đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trường, các dịch vụ khác) có 16.

Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật về giá.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước quyết định  hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu; bảo đảm đủ ngân sách để thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1992/QĐ-TTg ngày 11/12/20217 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Kha Thy

Số lượt xem: 1659

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Cù Chính Lan, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập
00137306
ipv6 ready