null Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Bạc Liêu lần thứ V - năm 2021

Văn hóa - Thông tin
Thứ năm, 03/06/2021, 16:14
Màu chữ Cỡ chữ
Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Bạc Liêu lần thứ V - năm 2021

Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Bạc Liêu – năm 2021  ban hành Kế hoạch số 15-KH/BTC ngày 10/5/2021 về việc tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Bac Liêu lần thứ V - năm 2021.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu trao giải báo chí búa liềm vàng tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV - năm 2020

Theo Kế hoạch, đối tượng tham gia là phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã, đang sinh sống, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin của các sở, ban, ngành tỉnh...).

Tiêu chí tác phẩm báo chí được trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Bạc Liêu lần thứ V - năm 2021 là: Những tác phẩm viết bằng tiếng Việt; được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện từ, phát thanh, truyền hình) kể từ ngày 01/11/2020 đến ngày 10/10/2021. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì đến thời hạn nộp tác phẩm phải đăng, phát xong toàn bộ tác phẩm và có ít nhất 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.

Tác phẩm được xét trao Giải phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, số 25 đường Lê Văn Duyệt, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Email: Email: hoinhabaovntbl@gmail.com.

Phạm Luân

Số lượt xem: 720

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập