null Hướng dẫn hỗ trợ giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch

Du lịch
Thứ năm, 04/06/2020, 16:08
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn hỗ trợ giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch

Cụ thể, các cơ sở lưu trú du lịch được nêu tại Điều 48, Luật Du lịch 2017 thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho ngành sản xuất trong vòng 3 tháng, kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2020. Các cơ sở lưu trú du lịch làm thủ tục, nộp hồ sơ giảm giá điện tại cơ quan điện lực địa phương trước ngày 15 tháng 7 năm 2020. Nếu cơ sở lưu trú du lịch đã thanh toán tiền điện theo mức giá cũ, khi nộp hồ sơ theo quy định sẽ được cơ quan điện lực hoàn trả phần thu vượt trội.

Hồ sơ đề nghị gửi cơ quan điện lực địa phương bao gồm:

- Bản sao đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú.

- Bản sao quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan có thẩm quyền cấp. Theo thẩm quyền, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch công nhận từ 1-3 sao; Tổng cục Du lịch công nhận từ 4-5 sao (còn hoặc đã hết hiệu lực đến ngày 16/4/2020) hoặc bản sao văn bản thông báo tới Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trước khi cơ sở đi vào hoạt động (theo quy định tại Điều 29, Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch).

Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch có đầy đủ Bản sao đăng ký kinh doanh, Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú nhưng không đăng ký xếp hạng sao; không có hoặc thất lạc thông báo để được xác nhận là cơ sở lưu trú du lịch trước khi cơ sở đi vào hoạt động, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nộp bổ sung thông báo đến Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao, và Du lịch tỉnh Bạc Liêu để xem xét, xác nhận là cơ sở lưu trú du lịch.

Kha Thy

Số lượt xem: 155

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập