Đảng bộ Sở VHTTTTDL học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch Quy định thực hiện cách ly y tế đối với người về từ vùng dịch nhằm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Hướng dẫn quy định đối với người ra, vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu Biểu mẫu Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ Biểu mẫu về chứng thư số Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa (Nghệ thuật biểu diễn) và Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu Bạc Liêu phê duyệt kinh phí hỗ trợ 45 viên chức hoạt động nghệ thuật và 01 hướng dẫn viên du lịch do ảnh hưởng dịch Covid-19 với số tiền hơn 170 triệu đồng Áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo mức độ nguy cơ, từ 00 giờ ngày 20/9/2021 đến khi có thông báo mới Các doanh nghiệp lữ hành sẽ được giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023

null Hướng dẫn quy định đối với người ra, vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tin tổng hợp
Thứ tư, 06/10/2021, 15:30
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn quy định đối với người ra, vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu ra khỏi địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4364/UBND-KT ngày 05/10/2021 về việc hướng dẫn quy định đối với người ra, vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, UBND tỉnh hướng dẫn đối với người ra, vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu như sau:

1. Đối với việc quản lý người ra khỏi địa bàn tỉnh (kể cả người được phép vào địa bàn tỉnh, khi kết thúc công việc có nhu cầu ra khỏi địa bàn tỉnh):

- Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh: Chỉ được phép ra khỏi địa bàn tỉnh khi đưc sự chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc của người được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy quyền, về thủ tục, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải báo cáo xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh (đi với các trường hợp Chủ tịch UBND tnh đã phân công, ủy quyền thì xin ý kiến người được phân công, ủy quyn)

- Tất cả các trường hợp còn lại (trừ các trường hợp nêu trên): Được phép di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh mà không cần phải xin phép Chủ tịch UBND tỉnh, với các yêu cầu, điều kiện sau:

+ Trước khi di chuyển ra khỏi địa bàn phải có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu;

+ Phải có Giấy cam kết (có thể đánh máy hoặc viết tay) di chuyển đúng lộ trình điểm đi, điểm đến; cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm về phòng, chổng dịch bệnh COVID-19, nhất là việc lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Xuất trình Giấy cam kết khi có yêu cầu của lực lượng chức năng;

+ Chịu trách nhiệm chủ động liên hệ với địa phương nơi đến để nắm thông tin, quy định (nhất là các yêu cầu thủ tục) của nơi đến; trường hợp địa phương nơi đến yêu cầu phải có văn bản cho phép di chuyển ra khỏi địa bàn của phía tỉnh Bạc Liêu thì các công dân nêu trên thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4082/UBND-KT ngày 21/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

2. Đối với việc quản lý người vào địa bàn tỉnh: Tất cả các trường hợp di chuyển vào địa bàn tỉnh (trừ người trên phương tiện vận tải hàng hóa được quy định riêng) phải đảm bảo các điều kiện và quy định sau:

- Phải được sự cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc người được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy quyền;

- Phải có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu;

- Phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là việc thực hiện cách ly y tế theo quy định:

- Về trình tự, thủ tục để được xem xét, chấp thuận cho vào địa bàn tỉnh:

+ Đối với trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và các lực lượng vũ trang: Phải có văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc của Thủ trưởng đơn vị (tương đương cấp Sở) gửi Chủ tịch UBND tỉnh hoặc người được Chủ tịch UBND tnh phân công, ủy quyền;

+ Đối với các trường hợp còn lại thực hiện đúng hướng dẫn tại Công văn số 4082/UBND-KT ngày 21/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

- Riêng nhóm đối tượng thuộc diện đặc biệt vào tỉnh (là chuyên gia, người lao động tay nghề cao vào thực hiện các dự án; các Đoàn công tác đến làm việc với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn) tiếp tục thực hiện theo quy định tại Công văn số 3038/UBND-KGVX ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và được điều chỉnh một phần tại Công văn số 3367/UBND-KGVX ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh.

Phạm Luân

Số lượt xem: 125

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập