null Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bưu chính - Viễn thông
Thứ năm, 16/04/2020, 09:58
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lóp nhân dân trong tỉnh về công lao to lớn và sự cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU ngày 09/4/2020 về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn những nội dung tuyên truyền, gồm: Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội;… Đồng thời, phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân.

Về hình thức tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện báo chí, bản tin Thông báo nội bộ, trang thông tin điện tử; tuyên truyền cổ động trực quan, băng rôn, khẩu hiệu tờ rơi, tờ gấp; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội....

Chú trọng thực hiện các hoạt động, như: Tổ chức Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức Lễ viếng Đền thờ Bác tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi và xã Long Điền, huyện Đông Hải; tổ chức Chương trình văn nghệ đặc biệt kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển lãm hoặc trưng bày chuyên đề kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các trung tâm văn hóa, bảo tàng, thư viện, khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì.

 

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; vận động, khuyến khích cán bộ tuyên giáo, phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt, việc tốt trên mạng xã hội.

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm, trưng bày chuyên đề, viếng Đền thờ Bác. Trọng tâm là tuyên truyền trên cụm pa nô, áp phích, bảng điện tử; khẩu hiệu ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan báo chí của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền bằng hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả…

Số lượt xem: 87

Minh Luân

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập