null Hỗ trợ giảm giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch

Du lịch
Thứ hai, 21/06/2021, 15:22
Màu chữ Cỡ chữ
Hỗ trợ giảm giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch

Để kịp thời hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID - 19 được hỗ trợ giảm giá điện, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản hướng dẫn thủ tục xác nhận là cơ sở  lưu trú du lịch.

Cụ thể, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tại địa phương rà soát, thông báo đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (loại hình khách sạn và nhà nghỉ đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định tại Điều 49 Luật Du lịch ngày 19/6/2017, Điều 26 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Điều 5 Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018) chưa được xác nhận là cơ sở lưu trú du lịch, có nhu cầu để được hỗ trợ giảm giá điện thì hướng dẫn cơ sở làm văn bản thông báo về thời gian hoạt động kinh doanh đến Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch để xem xét, xác nhận là cơ sở lưu trú du lịch.

Khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu – cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 3 sao

Thủ tục xác nhận cơ sở lưu trú du lịch gồm:

- Mẫu thông báo thời gian hoạt động kinh doanh của cơ sở lưu trú

- Bản photo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Bản photo giấy chứng nhận về an ninh, trật tự.

Riêng đối với các địa phương gồm: thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và huyện Vĩnh Lợi rà soát các khách sạn đã được công nhận hạng sao nhưng đã hết hiệu lực trên địa bàn, có nhu cầu để được hỗ trợ giám giá điện thì hướng dẫn cơ sở làm thủ tục công nhận hạng sao theo quy định hoặc hướng dẫn cơ sở làm thủ tục để được xác nhận là cơ sở lưu trú du lịch theo hướng dẫn đã nêu trên để được hỗ trợ giảm giá điện đúng theo quy định.

Theo văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công Thương về việc triển hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid 19 đợt 3 thì sẽ giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện cho khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền đợt 3 cho khách hàng sử dụng điện được tính từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021.

Sau thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (từ kỳ hoá đơn tháng 1 năm 2022 trở đi) áp dụng giá bán điện theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT hoặc tại quy định khác thay thế.

Kha Thy

Số lượt xem: 124

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập