null Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Công nghệ thông tin
Thứ sáu, 15/04/2022, 16:05
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Nhằm thúc đẩy triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóa triển khai thực hiện xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng phù hợp với định hướng của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các Sở, Ban, Ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh, đánh giá tình hình và cụ thể hóa các chương trình, mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong năm 2022, ngày 06/4/2022 Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh ban hành Kế hoạch số 04/KH-BCĐ hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu năm 2022.

Theo đó, năm 2022, tập trung một số nội dung trọng tâm như: Chỉ đạo, rà soát kiểm tra công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025; đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TU ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TU ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt Đề án đô thị thông minh tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 và triển khai Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bạc Liêu năm 2022;....

Đồng thời, thành lập Đoàn khảo sát, tổ chức đến các huyện, thị xã, thành phố và một số Sở, Ngành để nắm tình hình thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Về tổ chức thực hiện, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch theo quy định. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo. Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo, báo cáo Trưởng ban xem xét theo quy định,…

Đăng Khoa

Số lượt xem: 198

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập