null Kế hoạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao thứ hạng Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) giai đoạn 2021-2025

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 24/12/2021, 15:45
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao thứ hạng Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) giai đoạn 2021-2025

Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ số nâng cao thứ hạng Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025 theo Kết luận số 95-KL/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao thứ hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI). Phấn đấu hằng năm các Chỉ số nội dung của PAPI được xếp hạng trong nhóm có điểm trung bình cao trở lên và nằm trong nhóm 20 của cả nước vào năm 2025.

Xác định rõ những trách nhiệm, giải pháp cụ thể thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh; góp phần xây dựng cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Nhà nước, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong nổ lực cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI.

Để thực hiện đạt các mục đích trên trên, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 08 nội dung  nhiệm vụ gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai minh bạc trong hoạch định chính sách; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Cải cách thủ tục hành chính; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử.

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bạc Liêu, Hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện tuyên truyền các nội chung về Chỉ số PAPI; Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ban, Ngành tăng cường tuyên truyền vận động người dân khai thác các thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các Trang thông tin của Sở, Ban, Ngành địa phương, khuyến khích người dân sử dụng Internet và tiếp cận thông tin qua Internet.

Ng. Ngân

Số lượt xem: 263

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập