null Kế hoạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao thứ hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI)

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 07/01/2022, 14:49
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao thứ hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI)

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND triển khai thực hiện Kết luận số 95-KL/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao thứ hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI).

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc cải thiện, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, với quyết tâm nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phấn đấu nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, tránh nguy cơ tụt hậu so với các tỉnh trong vùng và ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh trong tỉnh, tạo tiền đề vững chắc để trong năm 2022 và giai đoạn đến năm 2025 chỉ số PCI của tỉnh vươn lên, xếp vào nhóm khá so với cả nước, Kế hoạch đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện. Cụ thể, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, bám sát mục tiêu của từng chỉ tiêu của 10 chỉ sổ thành phần chỉ số PCI chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể phù hợp với từng chỉ tiêu được phân công, rõ ràng. Nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác triển khai thực hiện nâng cao chỉ số PCI; có hình thức khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ cải thiện các chỉ tiêu của các chỉ số thành phần, góp phần cải thiện nâng cao chi số thành phần và chỉ sổ PCI của tỉnh trong thời gian tới; Triển khai thực hiện đánh giá chỉ số DDCI tỉnh Bạc Liêu năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chỉ số PCI, chỉ sổ DDCI đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, trong công tác thanh tra, kiểm tra tránh tình trạng chồng chéo, trùng lặp, gây phiên hà cho doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức gây phiền hà, sách nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; Xây dựng chưong trình đào tạo dành cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính; Triển khai tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cũng như tạo sự gần gũi, thân thiện giữa chính quyền với doanh nghiệp; tiêp tục duy trì, nâng cao chât lượng và nhân rộng mô hình “cà phê doanh nhân ” đến các huyện, thị xã, thành phố.

Xây dựng kế hoạch, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; Phát huy hơn nữa vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước; Xây dựng chính quyền điện tử; Xây dựng chương trình đào tạo lao động, định hướng tư vấn nghề; Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư; chương trình xúc tiến thương mại; chương trình xúc tiến du lịch có hiệu quả; Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư; chương trình xúc tiến thương mại; chương trình xúc tiến du lịch có hiệu quả…

Kế hoạch nhằm Mỗi cơ quan, đơn vị phải nhận thức được tầm quan trọng và xác định rõ đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của đơn vị mình trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao trong việc cải thiện nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực để mang lại hiệu quả cao; tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp đối với việc cải thiện nâng cao chỉ sô PCI của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc rút ngắn thời gian, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân góp phần cải thiện nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Ng. ngân

Số lượt xem: 126

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập