null Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Văn hóa - Thông tin
Thứ năm, 31/12/2020, 16:31
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 29/12/2020, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 79/KH-SVHTTTTDL về việc công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo Kế hoạch, tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, HĐND trong bộ máy nhà nước; ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015;… Bên cạnh đó, tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; tuyên truyền về kết quả bầu cử và trách nhiệm của Quốc hội, HĐND các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thời gian và tiến độ thông tin, tuyên truyền được chia làm 03 đợt: Đợt 1 (từ 15/01 - 15/3/2021) các cơ quan báo chí của tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở thông tin, tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các văn bản, quy định pháp luật liên quan; đợt 2 (từ 16/3 - 23/5/2021) tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; đợt 3 (từ 24/5 - 10/6/2021) tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử; trách nhiệm của Quốc hội, HĐND các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để tổ chức, thực hiện Kế hoạch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo đúng kế hoạch đã ban hành; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình để thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin xây dựng các cụm pano cổ động tại địa phương; chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;… Các doanh nghiệp viễn thông tăng cường đảm bảo thông suốt mạng viễn thông công cộng phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc trong thời gian bầu cử; thực hiện việc nhắn tin đến các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5/2021.

Phạm Luân

Số lượt xem: 489

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập