null Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

Tin tổng hợp
Chủ nhật, 31/01/2021, 15:57
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

Ngày 28/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021.

Theo đó, mục tiêu CCHC năm 2021 là nâng cao chất lượng hoạt động triển khai công tác cải cách hành chính tại các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

Hoàn thiện, đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Trung ương và thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương; thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện có chất lượng, hiệu quả.

Thường xuyên rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao chất lượng TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Thực hiện công bố, công khai TTHC, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính đúng quy định.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thực trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 07 nhóm nhiệm vụ CCHC gồm: công tác chỉ đạo điều hành CCHC, cải cách thể chế, cái cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phru điện tử. Cụ thể, giao Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện kế hoạch CCHC trong phạm vi quản lý; nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh theo quy định; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động chính sách và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động, các đối tượng có liên quan; tăng cường và phát huy vai trò chuyên gia, người có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật chuyên ngành trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, tăng cường thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các cơ quan hành chính nhà nước; triển khai các giải pháp khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng; phấn đấu đến cuối năm 2021, có ít nhất 40% thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai giải pháp sử dụng thiết bị hỗ trợ ký số tập trung để nâng cấp tốc độ kết nối, chứng thực chữ ký số và ứng dụng phân hệ quản lý hồ sơ công việc trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành; thực hiện chuyển đổi, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh; tiếp tục lộ trình triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh kịp thời theo xu hướng phát triển công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay….

Lê Diễm My

Số lượt xem: 144

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập