null Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

Tin tổng hợp
Thứ tư, 22/12/2021, 16:30
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

Ngày 21/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022.

Theo đó, phấn đấu trong năm 2022, kết quả chỉ số PAR INDEX được công bố đạt trên 80%; 100% Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND cấp huyện, xã đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2022; thực hiện kiểm tra CCHC ít nhất 30% các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

Hoàn thiện, đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Trung ương và thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện có chất lượng, hiệu quả.

Phấn đấu 100% TTHC được chuẩn hóa và cập nhật, công bố công khai kịp thời; 80% TTHC có đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4, nâng cao tỉ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả qua hình thức trực tuyến.

Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tối thiểu đạt 85%; 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo bồi dưỡng, chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4…

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 07 nhóm nhiệm vụ CCHC gồm: công tác chỉ đạo điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính phủ số. Cụ thể, giao Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện kế hoạch CCHC trong phạm vi quản lý; nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh theo quy định; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động chính sách và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động, các đối tượng có liên quan; tăng cường và phát huy vai trò chuyên gia, người có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật chuyên ngành trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, tăng cường thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các cơ quan hành chính nhà nước; triển khai các giải pháp khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng; phấn đấu đến cuối năm 2022, có ít nhất 80% thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai giải pháp sử dụng thiết bị hỗ trợ ký số tập trung để nâng cấp tốc độ kết nối, chứng thực chữ ký số và ứng dụng phân hệ quản lý hồ sơ công việc trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành; thực hiện chuyển đổi, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh; tiếp tục lộ trình triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử, đề án đo thị thông minh của tỉnh kịp thời theo xu hướng phát triển công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay….

Ng. ngân

Số lượt xem: 275

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập