null Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Công nghệ thông tin
Thứ năm, 23/12/2021, 08:06
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày 21/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; xây dựng chính quyền số, triển khai nền tảng đô thị thông minh; xây dựng cơ chế, chính sách và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số; phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; chuyển đổi số trong các lĩnh vực ưu tiên; phát triển kinh tế số và phát triển xã hội số.

Cụ thể, tăng cường tuyên truyền phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số của Đảng và Nhà nước; nâng cao nhận thức của toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số của tỉnh trên các phương tiện thông tin truyền thông để thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số, tham gia xây dựng chính quyền số, tạo sự đồng thuận trong xã hội và toàn bộ hệ thống chính trị.

Phát triển, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị họp trực tuyến của các CQNN từ tỉnh đến xã để nâng cao chất lượng công tác họp, trao đổi chuyên môn, phổ biến văn bản và đào tạo, tập huấn qua hình thức trực tuyến; triển khai mô hình phòng họp thông minh hướng đến mục tiêu họp không tập trung và không giấy tờ trên phạm vi toàn tỉnh. Xây dựng Kho dữ liệu số tỉnh Bạc Liêu để quản lý thống nhất việc lưu trữ, chia sẻ, trao đổi, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả các tài liệu lưu trữ điện tử của tỉnh hình thành trong quá trình chuyển đổi số. Xây dựng, phát triển Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) để kết nối và phân tích dữ liệu liên ngành, cho phép theo dõi các chỉ số kinh tế - xã hội trực quan trên màn hình, đưa ra các cảnh báo sớm để hỗ trợ ra quyết định, phục vụ chỉ đạo, điều hành kịp thời.

Cập nhật, xây dựng các quy chế quản lý, vận hành, duy trì các hạ tầng số, nền tảng số, hệ thống thông tin, CSDL dùng chung của tỉnh đảm bảo đồng bộ, an toàn thông tin và khả năng chia sẻ dữ liệu. Xây dựng chính sách ưu đãi, thu hút nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao phục vụ quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Xây dựng các chính sách, giải pháp thu hút đầu tư, trong đó ưu tiên thu hút các doanh nghiệp công nghệ số, công nghệ cao, thương mại điện tử... thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số; Internet và không gian mạng trên địa bàn tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số.

Phát triển hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT); xây dựng lộ trình và triển khai tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu như giao thông, môi trường, điện, nước, an ninh, quản lý đô thị để chuyển đổi thành một bộ phận cấu thành quan trọng của hạ tầng số; bảo đảm hiệu quả, phát triển các hạ tầng dùng chung, tránh đầu tư trùng lặp. Hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp lớn trong nước để nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo; xây dựng chương trình hành động cụ thể để nghiên cứu, chuyển giao, triển khai các công nghệ mới, kết nối chuỗi tri thức từ nghiên cứu, phát triển đến thương mại, tăng tỷ lệ đầu tư công cho các dự án công nghệ.

Thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, du lịch, giáo dục, y tế. Xây dựng Đề án hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ngành nghề truyền thống, doanh nghiệp sản xuất chuyển đổi sang cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, sản xuất thông minh và từng bước thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp số khởi nghiệp để hình thành cộng đồng doanh nghiệp số tỉnh Bạc Liêu. Thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thay đổi quy trình sản xuất, tăng cường áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, sáng tạo ra các mô hình sản xuất mới hiệu quả hơn và từng bước chuyển dịch sang phương thức sản xuất mới. Xây dựng môi trường số an toàn và tin cậy cho cộng đồng: Xây dựng cơ chế chính sách an toàn số cho cộng đồng, cung cấp thông tin và kiến thức về an toàn trên môi trường số. Xây dựng các dịch vụ số trên nền tảng chính quyền số, đô thị thông minh qua nhiều kênh giao tiếp giúp người dân có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu như sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh, du lịch thông minh, thông tin bất động sản, việc làm, các tiện ích của thương mại điện tử và kinh tế chia sẻ... để mang lại sự hài lòng cho người dân thông qua chuyển đổi số….

Ng.Loan

Số lượt xem: 263

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập