null Kế hoạch triển khai Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin (ATTT) giai đoạn 2021-2025”

Công nghệ thông tin
Thứ tư, 22/12/2021, 16:10
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch triển khai Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin (ATTT) giai đoạn 2021-2025”

Ngày 20/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin (ATTT) giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, tổ chức đào tạo về quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng về ATTT cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý; Cập nhật, nâng cao kỹ năng ATTT cho đội ngũ nhân lực, kỹ thuật làm về ATTT theo chuẩn, khung chương trình, yêu cầu kỹ năng ATTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành; Đào tạo về kiến thức, kỹ năng ATTT của người dùng cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có sử dụng thiết bị CNTT; Đào tạo về kiến thức, kỹ thuật ATTT cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên trách ATTT; Thành viên Tổ ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh. Chú trọng các chương trình đào tạo theo chuẩn kỹ năng, khung chương trình, yêu cầu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Đồng thời, lựa chọn cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị đang được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành các hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước để tham gia các chương trình đào tạo, cập nhật về kỹ năng, kỹ thuật ATTT ở nước ngoài. Chuẩn hóa kỹ năng ATTT trong các cơ quan, tổ chức như: Xây dựng, ban hành quy định chuẩn kỹ năng về ATTT, tiêu chuẩn, tiêu chí, yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ ATTT cho cán bộ chuyên trách về ATTT và CNTT nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ATTT trong các cơ quan, tổ chức theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; phối hợp tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá năng lực ATTT đối với cán bộ kỹ thuật, quản lý về ATTT và CNTT trong các cơ quan, tổ chức; Đưa nội dung đào tạo về ATTT vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, xếp hoặc nâng ngạch cho tất cả các vị trí việc làm và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo định kỳ trong cơ quan nhà nước.

Nội dung Kế hoạch cũng nêu rõ, Các tổ chức, đơn vị quản lý, vận hành các hạ tầng thông tin quan trọng trung tâm dữ liệu và các hệ thống thông tin quan trọng phải chú trọng và thường xuyên đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực ATTT tại chổ. Ưu tiên tổ chức các khóa đào tạo theo chuẩn kỹ năng, khung chương trình, tiêu chí, yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ ATTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và các chương trình đào tạo ATTT theo các chứng chỉ quốc tế và thi lấy chứng chỉ quốc tế. Khuyến khích các doanh nghiệp theo nhu cầu thực tiễn thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo: về kỹ năng, kỹ thuật ATTT cho cán bộ kỹ thuật ATTT, CNTT; về kiến thức quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng ATTT cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý; về kiến thức, kỹ năng ATTT của người dùng cho các cán bộ, viên chức và người lao động có sử dụng thiết bị CNTT khi làm việc trong các cơ quan, tổ chức.

Mục đích của Kế hoạch là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhân lực ATTT  góp phần bảo đảm ATTT và phòng, chống, giải quyết kịp thời các vấn đề về ATTT trên địa bàn tỉnh, góp phần triển khai thành công Chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh, Chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số - xã hội số tại tỉnh.

Việt Cường

Số lượt xem: 280

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập