null Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Công nghệ thông tin
Thứ năm, 23/12/2021, 09:22
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Ngày 21/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2022.

Theo Kế hoạch, phấn đấu đến cuối năm 2022, 100% lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố được cấp chứng thư số chuyên dùng trên thiết bị di động ứng dụng vào việc trao đổi văn bản điện tử qua Hệ thống Quản lý văn bản của tỉnh, hệ thống một cửa điện tử,...;  100% văn bản, tài liệu chính thức của các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) và được xác thực bằng chữ ký số chuyên dùng; 100% Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong khai báo thuế, bảo hiểm xã hội, giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước; 100% cán bộ, công chức giao sử dụng chứng thư số chuyên dùng được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng; 100%  cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố được đào tạo, bồi dưỡng về ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trên thiết bị di động; Ứng dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trên nền tảng di động vào Hệ thống Quản lý văn bản của tỉnh; Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và các hệ thống dùng chung khác của tỉnh.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra một số nội dung trọng tâm gồm: Tăng cường nhận thức, đào tạo nhân lực cho ứng dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai chứng thư số; Triển khai ứng dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; Làm đầu mối liên hệ với Ban Cơ yếu Chính phủ để triển khai và ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh có hiệu quả; Tiếp nhận, bàn giao chứng thư số chuyên dùng từ cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực và chuyển giao tới các thuê bao theo quy định hiện hành; Triển khai công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức trong việc quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng;...Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan nhà nước trong tỉnh đẩy mạnh ứng dụng chứng thư số chuyên dùng vào hoạt động cơ quan, đơn vị.

Kim Ngân

Số lượt xem: 291

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập