Quy định thực hiện cách ly y tế đối với người về từ vùng dịch nhằm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Hướng dẫn quy định đối với người ra, vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu Biểu mẫu Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ Biểu mẫu về chứng thư số Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa (Nghệ thuật biểu diễn) và Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu Bạc Liêu phê duyệt kinh phí hỗ trợ 45 viên chức hoạt động nghệ thuật và 01 hướng dẫn viên du lịch do ảnh hưởng dịch Covid-19 với số tiền hơn 170 triệu đồng Áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo mức độ nguy cơ, từ 00 giờ ngày 20/9/2021 đến khi có thông báo mới Các doanh nghiệp lữ hành sẽ được giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023 Bạc Liêu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khẩn cấp từ 03 giờ 00 phút ngày 23/8/2021 Đánh giá mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu các ngày 08, 09, 10 và 11/8/2021

null Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Công nghệ thông tin
Thứ năm, 01/04/2021, 10:30
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Ngày 19/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2021.

Theo đó, phấn đấu đến cuối năm 50% cán bộ, công chức đã được cấp chứng thư số chuyên dùng trên thiết bị di động ứng dụng vào việc trao đổi văn bản điện tử qua Hệ thống quản lý văn bản của tỉnh; 100% văn bản, tài liệu chính thức của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) và được xác thực bằng chữ ký số chuyên dùng; 100% Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong khai báo thuế, bảo hiểm xã hội, giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước của cơ quan, đơn vị; 100% cán bộ, công chức giao sử dụng chứng thư số chuyên dùng được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng…

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nội dung gồm: Tổ chức hội nghị, hội thảo nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các hoạt động của các cơ quan nhà nước; Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu được cấp chứng thư số nhằm mục tiêu quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả chứng thư số chuyên dùng; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng hỗ trợ người dùng ứng dụng chứng thư số trên các nền tảng công nghệ khác nhau tại các cơ quan, đơn vị.

Rà soát hạ tầng CNTT bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục, an toàn, an ninh thông tin phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước, trong đó có ứng dụng chứng thư số chuyên dùng. Tổ chức duy trì tốt; đẩy mạnh khai thác, sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh và các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Tổ chức đăng ký cấp mới và chuyển giao chứng thư số chuyên dùng đến các đơn vị trực thuộc các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Đăng ký cấp mới, chuyển giao và hướng dẫn sử dụng chứng thư số trên nền tảng di động cho lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Triển khai tập huấn sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và xác thực điện tử trên các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh đảm bảo tính xác thực, an toàn, an ninh thông tin. Tiếp tục triển khai chữ ký số chuyên dùng trong các giao dịch điện tử như khai báo thuế, bảo hiểm xã hội, giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước....

Nguyễn Loan

Số lượt xem: 869

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập