null Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Công nghệ thông tin
Thứ sáu, 15/04/2022, 16:13
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nhằm hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là doanh nghiệp SMEs) chuyển đổi số để nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2025, 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu CĐS được cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về CĐS; được kết nối với các doanh nghiệp cung cấp nền tảng CĐS. Có 10% doanh nghiệp SMEs được trải nghiệm sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số; 10% doanh nghiệp SMEs có trang thông tin điện tử, ứng dụng thương mại điện tử cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

Phấn đấu đến năm 2030, có 20% doanh nghiệp SMEs được trải nghiệm sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số; 20% doanh nghiệp SMEs có trang thông tin điện tử, ứng dụng thương mại điện tử cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng về các hoạt động của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp SMEs chuyển đổi số và Kế hoạch này cho doanh nghiệp SMEs, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thông qua các tài liệu, ấn phẩm truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, Cổng/trang thông tin điện tử, các hội thảo, hội nghị, hội thi có nội dung liên quan đến hoạt động chuyển đổi số và các hình thức khác. Vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại địa chỉ http://smedx.vn và http://smedx.mic.gov.vn.

Song song đó cũng sẽ triển khai thực hiện các khóa tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho doanh nghiệp SMEs, hợp tác xã; tư vấn về chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển đổi số; tổ chức hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số; tập huấn, hướng dẫn về lựa chọn, đăng ký, triển khai và sử dụng các nền tảng số; kỹ năng sử dụng và khai thác hiệu quả các nền tảng số của Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs triển khai chuyển đổi số. Lựa chọn các nền tảng số xuất sắc trong các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp SMEs chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và đầu tư, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế để giới thiệu, tư vấn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã xem xét, ứng dụng. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng thương mại điện tử phổ biến, tham gia các sàn thương mại điện tử, kết nối, liên kết với các sàn giao dịch kết nối cung - cầu theo từng ngành, lĩnh vực. Tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại, xử lý thủ tục hành chính. Triển khai các gói hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp theo Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trao đổi, kết nối thông tin giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu chuyển đổi số và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số xuất sắc để triển khai thử nghiệm, tiến tới triển khai chính thức các giải pháp nền tảng. Hỗ trợ cung cấp thông tin, kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp, hợp tác xã; cập nhật thông tin, giới thiệu các giải pháp nền tảng; quản lý thông tin, kết quả hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp, tuyên truyền các mô hình thành công điển hình, giới thiệu các kinh nghiệm thực tiễn, đăng ký hỗ trợ trực tuyến. Lựa chọn một số doanh nghiệp, hợp tác xã (ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp, du lịch) để hỗ trợ chuyển đổi số nhằm xây dựng mô hình điển hình có khả năng nhân rộng…

L.N

Số lượt xem: 137

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập