null Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu

Công nghệ thông tin
Thứ sáu, 22/01/2021, 15:46
Màu chữ Cỡ chữ
Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu

Ngày 19/01/2021, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 78/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân làm Phó Trưởng ban Thường trực; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Trần Thị Lan Phương làm Phó Trưởng ban.

Chức năng của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND về chủ trương, về chiến lược, về cơ chế chính sách môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND tỉnh các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số và đô thị thông minh; Tham gia ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; Đảm nhiệm chức năng Ban Chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Tổng kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Quyết định cũng quy định rõ, Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể  thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc khi có thay đổi.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu.

Đăng Khoa

Số lượt xem: 210

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập