null Kiện toàn Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu

Công nghệ thông tin
Thứ ba, 24/03/2020, 09:44
Màu chữ Cỡ chữ
Kiện toàn Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu

Ngày 20/3/2020, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐXDCQĐT về việc kiện toàn Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu gồm 17 thành viên do ông Bùi Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (phụ trách công nghệ thông tin) làm Tổ trưởng.

Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Dự thảo nội dung các tài liệu, báo cáo, kế hoạch, chương trình công tác, đề án, dự án…về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử của Ban Chỉ đạo và phục các hội nghị của Ban Chỉ đạo; tham mưu Ban Chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành, địa phương triển khai ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử, trực tiếp làm việc và đề nghị các Sở, Ban, Ngành, địa phương phối hợp cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo; định kỳ hàng quý hoặc đột xuất báo cáo Trưởng Ban về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc,…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/QĐ-BCĐXDCQĐT ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu.

Số lượt xem: 289

Kim Ngân

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập