null Mẫu Phiếu khảo sát và Kế hoạch khảo sát phục vụ lập Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững tỉnh Bạc Liêu

Tài liệu - Biểu mẫu
Thứ năm, 08/04/2021, 14:39
Màu chữ Cỡ chữ
Mẫu Phiếu khảo sát và Kế hoạch khảo sát phục vụ lập Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững tỉnh Bạc Liêu

Để có đầy đủ thông tin làm cơ sở lập Đề án, đảm bảo đề án đạt chất lượng, hiệu quả, khả năng triển khai thực hiện cao, phù hợp với thực tế của tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh quan tâm cung cấp đầy đủ thông tin về hiện trạng các trang thiết bị và ứng dụng CNTT hiện tại và nhu cầu sử dụng trang thiết bị và ứng dụng CNTT trong thời gian tới để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và tác nghiệp thông minh tại đơn vị mình, góp phần vào quá trình xây dựng Đô thị thông minh của tỉnh. Thông tin được điền vào Phiếu khảo sát kèm theo trước khi đoàn khảo sát làm việc thực tế tại đơn vị.

Các phiếu khảo sát bao gồm:

1. Phiếu khảo sát đối với Văn phòng UBND tỉnh

2. Phiếu khảo sát đối với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh

3. Phiếu khảo sát hệ thống Camera dành riêng cho Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải

4. Kế hoạch khảo sát các Sở, ban, ngành cấp tỉnh

5. Kế hoạch khảo sát thành phố Bạc Liêu

6. Kế hoạch khảo sát thị xã Giá Rai

7. Kế hoạch khảo sát huyện Đông Hải

8. Kế hoạch khảo sát huyện Hòa Bình

9. Kế hoạch khảo sát huyện Hồng Dân

10. Kế hoạch khảo sát huyện Phước Long

11. Kế hoạch khảo sát huyện Vĩnh Lợi

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch rất mong các đơn vị quan tâm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin.

Trân trọng!

Số lượt xem: 393

Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập