null Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu, phiên bản 2.0

Công nghệ thông tin
Thứ sáu, 17/12/2021, 16:55
Màu chữ Cỡ chữ
Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu, phiên bản 2.0

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 532/QĐ-UBND phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bạc Liêu, phiên bản 2.0.

Kiến trúc CQĐT là cơ sở khoa học giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả khi triển khai công tác ứng dụng CNTT của tỉnh trong thời gian tới nhằm mục đích tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, dùng chung các tài nguyên công nghệ thông tin trong mỗi cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan, tổ chức khác trên phạm vi toàn quốc; hướng tới tiết kiệm chi phí, thời gian trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước, cung cấp hiệu quả các dịch vụ tích hợp cho người dân và doanh nghiệp, coi người dân và doanh nghiệp là trung tâm; tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư công nghệ thông tin; hướng tới triển khai CPĐT đồng bộ từ cấp Trung ương đến địa phương, lộ trình phù hợp, hạn chế trùng lặp gây lãng phí trong quá trình đầu tư; cung cấp thông tin cho lãnh đạo cấp cao phục vụ việc xác định các dự án/hạng mục công nghệ thông tin ưu tiên triển khai.

Kiến trúc CQĐT tỉnh Bạc Liêu, phiên bản 2.0 cũng là là cở sở để triển khai các dự án công nghệ thông tin do cơ quan nhà nước làm chủ đầu tư; là cơ sở để các cơ quan chuyên môn làm căn cứ để thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết và triển khai thực hiện.

Các thành phần của Kiến trúc CQĐT tỉnh Bạc Liêu, phiên bản 2.0 gồm: Người sử dụng; kênh giao tiếp; dịch vụ cổng; nghiệp vụ, dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng; dữ liệu, kỹ thuật - công nghệ; an toàn thông tin; quản lý chỉ đạo.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai Kiến trúc CQĐT tỉnh Bạc Liêu; chủ trì xây dựng, ban hành các văn bản quy định, văn bản hướng dẫn, các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ thực hiện và quản trị Kiến trúc CQĐT của tỉnh; thẩm định sự phù hợp của các kế hoạch, dự án ứng dụng CNTT với Kiến trúc CQĐT tỉnh Bạc Liêu…. Các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì tham mưu, đề xuất xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm phù hợp với Kiến trúc CQĐT tỉnh Bạc Liêu. Trong quá trình triển khai thực hiện phải phối hợp, lồng ghép những nội dung công việc có liên quan sao cho phù hợp, hiệu quả nhằm tiết kiệm kinh phí cho ngân sách Nhà nước.

N.L

Số lượt xem: 40

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập