null Quy định chi tiết về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Phổ biến pháp luật
Thứ ba, 27/07/2021, 16:57
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định chi tiết về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó, quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện hỗ trợ; mức hỗ trợ và phương thức chi trả; hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch.

Theo quy định, viên chức hoạt động nghệ thuật là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người. Đồng thời, hướng dẫn viên du lịch có thẻ hướng dẫn du lịch theo quy định của Luật Du lịch, có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn viên du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm cũng sẽ được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

Để được xem xét hỗ trợ, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật lập danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật đảm bảo điều kiện theo quy định gửi cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị hỗ trợ, cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh tổng hợp, thẩm định, trình UBND tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Đối với hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ, gửi hồ sơ gồm văn bản đề nghị hỗ trợ; bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bảng chính để đối chiếu đối với bản sao hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn viên du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ; thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, lập danh sách đề nghị hỗ trợ trình UBND tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Ngô Thời Nhiệm

Số lượt xem: 803

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập