null Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Phổ biến pháp luật
Thứ hai, 18/10/2021, 16:27
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BVHTTDL về quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch và các cơ quan đơn vị khác.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình, kết quả hoạt động chủ yếu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước các cấp; phục vụ công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển các lĩnh vực quản lý của ngành văn hóa, thể thao, du lịch; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch của các tổ chức, cá nhân.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch bao gồm: Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch (được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư); Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch (được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch tổ chức thu thập, tổng hợp và tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, ngành địa phương cung cấp thông tin để thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê được phân công trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Thy Kha

Số lượt xem: 135

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập