null Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao

Bưu chính - Viễn thông
Thứ hai, 19/10/2020, 16:46
Màu chữ Cỡ chữ
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao

Bộ trưởng Bộ Thông và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao (QCVN 87:2020/BTTTT), thay thế cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao, ký hiệu QCVN 87:2015/BTTTT; đồng thời, có thay đổi, bổ sung một số quy định cho phù hợp với thực tiễn giúp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông tại địa phương.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về chất lượng tín hiệu truyền hình cáp tại điểm kết nối thuê bao, sử dụng công nghệ tương tự, hệ màu PAL B/G và PAL D/K. Quy chuẩn áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại Việt Nam.

Bên cạnh việc quy định cụ thể, chi tiết về hoạt động băng tần VHF, UHF, Quy chuẩn còn quy định về quản lý yêu cầu kỹ thuật về chất lượng tín hiệu truyền hình cáp tại điểm kết nối thuê bao, sử dụng công nghệ tương tự, hệ màu  PAL B/G và PAL D/K. Theo đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự có trách nhiệm thực hiện công bố chất lượng về tín hiệu truyền hình cáp tương tự theo quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. Đồng thời  các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự có trách nhiệm thực hiện Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021.

T.M.T

Số lượt xem: 2474

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Cù Chính Lan, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập
00137306
ipv6 ready