null Tăng cường tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Văn hóa - Thông tin
Thứ ba, 04/05/2021, 16:09
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đ tăng cường tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú theo từng đợt, tập trung vào tuần cao điểm diễn ra bầu cử.

2. Tăng ít nhất 02 lần so với thời gian qua cả về thời lượng, số lượng, tần suất các tin, bài thông tin, tuyên truyền về các nội dung sau:

Tuyên truyền về kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tuyên truyền về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo từng đơn vị bầu cử.

Tuyên truyền về các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tuyên truyền hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh.

Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đến mọi tầng lớp nhân dân; gắn việc tuyên truyền với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần, khí thế ngày hội, khích lệ cử tri đồng tình, hưởng ứng tích cực, hăng hái tham gia bầu cử.

Thông tin về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021 để người dân chủ động sắp xếp, bố trí công việc tham gia bầu cử, đảm bảo tỷ lệ đi bầu cao nhất, kết quả bầu cử tập trung, lựa chọn được đại biểu xứng đáng vào các cơ quan dân cử.

Tuyên truyền về những cá nhân, tổ chức có thành tích tốt, xuất sắc trong công tác bầu cử.

Lê Diễm My

Số lượt xem: 10

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập