null Tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Công nghệ thông tin
Thứ ba, 07/12/2021, 08:00
Màu chữ Cỡ chữ
Tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Ngày 03/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Tại điểm cầu Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Sở VHTTTT&DL, Sở Tài chính và Ban Dân tộc và Tôn giáo. Tại Bạc Liêu còn có các điểm cầu: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Sở VHTTTTDL

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan và Công ty Công nghệ thông tin VNPT đã thông tin, quán triệt đến đại biểu các chế độ báo cáo theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP, quy trình báo cáo, các loại biểu mẫu; cách thức phân quyền, tạo tài khoản cho cán bộ, công chức trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; hướng dẫn tích hợp các biểu số liệu báo cáo với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của các bộ, cơ quan, địa phương và thống kê kết quả thực hiện báo cáo, hiển thị cơ sở dữ liệu các chỉ tiêu, dữ liệu báo cáo…;  được hướng dẫn các bước sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ, quy trình thực hiện các chế độ báo cáo, cách sử dụng các chức năng nghiệp vụ, cách thức cập nhật báo cáo cụ thể; nghe phổ biến những nội dung, tinh thần, tư tưởng chủ đạo về chuyển đổi số trong thực hiện chế độ thông tin báo cáo trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước,…

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp sử dụng các chức năng của Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ (gồm nhập liệu, trình duyệt, gửi, tổng hợp, đính chính, duyệt báo cáo) để thực hiện 06 chế độ báo cáo định kỳ quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP. Phấn đấu đến năm 2022, 100% các bộ, ngành, địa phương thực hiện báo cáo điện tử thay báo cáo giấy, góp phần phát triển Dịch vụ công Quốc gia…

Phạm Luân

Số lượt xem: 374

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập