null Tỉnh Bạc Liêu: Kể từ 18 giờ ngày 21/10/2021, 5 xã, phường thực hiện cấp độ 4, 59/64 xã phường thực hiện cấp độ 2

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 22/10/2021, 16:51
Màu chữ Cỡ chữ
Tỉnh Bạc Liêu: Kể từ 18 giờ ngày 21/10/2021, 5 xã, phường thực hiện cấp độ 4, 59/64 xã phường thực hiện cấp độ 2

Chiều 20/10, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nâng cấp độ dịch ở 5 xã, phường thuộc TX. Giá Rai (gồm Phường 1, phường Láng Tròn, xã Phong Tân, xã Phong Thạnh, xã Phong Thạnh Đông) lên cấp độ 4 - nguy cơ rất cao (vùng đỏ). Các đơn vị cấp xã còn lại trên toàn tỉnh có cấp độ dịch cấp 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng), 7/7 đơn vị cấp huyện và tỉnh đều ở cấp độ 2. Thời gian áp dụng từ 18 giờ ngày 21/10/2021.

Riêng đối với các đơn vị cấp xã nếu chuyển từ cấp độ dịch thấp sang cấp độ dịch cao hơn thì thời gian áp dụng sau 48 giờ kể từ thời điểm công bố.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào cấp độ dịch COVID-19 tại quyết định này để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn. Trong đó tuân thủ nguyên tắc “bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết; đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh”.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế hàng tuần chủ trì phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ diễn biến tình hình thực tế, khả năng phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Bạc Liêu và hướng dẫn của Bộ Y tế để xác định, cập nhật cấp độ dịch đối với từng xã, phường, thị trấn (trừ khu vực phong tỏa) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trình UBND tỉnh ra quyết định công bố để làm cơ sở thực hiện. Trường hợp đột xuất khi có diễn biến phức tạp, Sở Y tế đánh giá khẩn cấp và báo cáo trực tiếp thông qua Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, đồng thời trình UBND tỉnh ra quyết định công bố chuyển đổi để làm cơ sở thực hiện.

L.N

Số lượt xem: 37

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập