null Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Tin tổng hợp
Thứ tư, 19/08/2020, 14:19
Màu chữ Cỡ chữ
Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Ngày 14/8, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 gắn với công bố chỉ số CCHC năm 2019 và sơ kết tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.
Hội nghị đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020. Nhìn chung, công tác CCHC của tỉnh được triển khai toàn diện trên 06 nội dung, đạt được nhiều kết quả quan trọng tạo chuyển biến đáng ghi nhận của nền hành chính, nhiều sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả tích cực trong công tác CCHC của tỉnh. Chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh được cải thiện tương đối tốt. Các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp có bước chuyển biến đáng kể, đã đơn giản hóa theo hướng ngắn, gọn, công khai minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết,... tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quan hệ giải quyết công việc hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung tặng Bằng khen cho các tâp thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2011-2020

Về kết quả chỉ số CCHC năm 2019, tỉnh Bạc Liêu nằm trong nhóm các tỉnh được xếp loại tốt, có Chỉ số đạt trên 80%, với số điểm 81,20, xếp hạng thứ 30/63, tăng một bậc so với năm 2018. Qua kết quả công bố của Bộ Nội vụ, phần lớn chỉ số thành phần của tỉnh năm 2019 đều được cải thiện và duy trì.

Về thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, kết quả giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 6/2020, số biên chế cả tỉnh tinh giản được là 1.265 người, đạt tỷ lệ 77,28% (trong đó, nghỉ theo chính sách về hưu trước tuổi 462 người; nghỉ theo chính sách thôi việc ngay 237 người; nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định của pháp luật 566 người).

Kết luận Hội nghị, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền cần chủ động bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ; Xây dựng và hoàn thiện các thể chế, chính sách để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần thu hút đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; Thường xuyên rà soát các TTHC, đơn giản hóa quy trình, thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian giải quyết; ứng dụng Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông các cấp; tăng cường giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2019

Về công tác tinh giảm biên chế, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng; thực hiện không tăng tổng biên chế của các cơ quan, đơn vị. Phấn đấu đến cuối năm 2021 tinh giản tối thiểu 10% trong tổng số biên chế được giao so với năm 2015. 

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2011-2020; đồng thời, tập thể Sở và 01 cá nhân cũng được tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2019.

Số lượt xem: 345

Tin, ảnh: Nhật Huy

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập