null Từ ngày 01/8/2022, thống nhất mô hình quản lý khu du lịch quốc gia trên toàn quốc

Phổ biến pháp luật
Thứ hai, 20/06/2022, 11:02
Màu chữ Cỡ chữ
Từ ngày 01/8/2022, thống nhất mô hình quản lý khu du lịch quốc gia trên toàn quốc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022 quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia.

Khu du lịch tổng hợp Nhà Mát được đề xuất vào danh mục các khu vực có tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia

Theo đó, Nghị định quy định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia bao gồm: các hình thức tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia; nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý khu du lịch quốc gia. Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài liên quan tới mô hình quản lý khu du lịch quốc gia quy định tại Nghị định này.

Các loại hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia bao gồm: Đơn vị quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ; Ban quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Doanh nghiệp đầu tư hình thành khu du lịch quốc gia.

Nghị định cũng quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ; Ban quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Doanh nghiệp đầu tư hình thành khu du lịch quốc gia. Cùng với đó là cơ chế phối hợp, cơ chế tài chính của tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia và chế độ báo cáo của Ban quản lý khu du lịch quốc gia.

Ngoài ra, Nghị định quy định rõ trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan; trách nhiệm Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan trong công tác quản lý khu du lịch quốc gia.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2022.

Ngô Thời Nhiệm

Số lượt xem: 16

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập