null Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025

Du lịch|Gia đình
Thứ tư, 20/01/2021, 13:53
Màu chữ Cỡ chữ
Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 12/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025.

Ban Chỉ đạo gồm các ủy viên là đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh có liên quan và Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phụ trách lĩnh vực du lịch, do bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban và bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng Ban thường trực.

Toàn cảnh Quảng trường Hùng Vương (thành phố Bạc Liêu)

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn giúp cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện các quy định của Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan đảm bảo đồng bộ, thống nhất nhằm tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh, cũng như các quy hoạch, kế hoạch, đề án… phát triển du lịch Bạc Liêu; triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp phát triển du lịch Bạc Liêu đã được xác định tại Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV), đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng Chương trình hành động về phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025, ban hành kế hoạch của từng năm và tổ chức triển khai thực hiện; ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Chỉ đạo; thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động về phát triển du lịch giai đoạn và kế hoạch hàng năm; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ và đột xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025.

Ngô Thời Nhiệm

Số lượt xem: 1207

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập