null Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu

Công nghệ thông tin
Thứ ba, 15/02/2022, 16:20
Màu chữ Cỡ chữ
Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu

Ngày 14/02/2022, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh ban hành Quyết định số 03/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh do bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm Tổ trưởng; các Tổ phó là lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Xây dựng; Văn hóa, Thông tin, Thể thao Du lịch.

Nhiệm vụ, hoạt động của Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh: Tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo; xây dựng và trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt kế hoạch kiểm tra hàng năm của Ban Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; tham mưu về kỹ thuật cho Ban Chỉ đạo nhằm đảm bảo kết nối, vận hành hệ thống của từng Sở, Ban, Ngành, địa phương được ổn định, hiệu quả; Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Tổ viên và sử dụng con dấu của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch để chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ;…

Quyết định ngày có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/QĐ-BCĐXDCQĐT ngày 20/3/2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu.

Đăng Khoa

Số lượt xem: 8952

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Cù Chính Lan, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập
00137306
ipv6 ready