null Tiếp tục giảm 50% phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế/nội địa và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch đến hết ngày 30/6/2022

Du lịch
Thứ sáu, 07/01/2022, 14:23
Màu chữ Cỡ chữ
Tiếp tục giảm 50% phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế/nội địa và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch đến hết ngày 30/6/2022

Ngày 24/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; trong đó, quy định giảm 50% phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế/nội địa và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch đến hết ngày 30/6/2022.

HDV du lịch hướng dẫn du khách tham quan tại Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu 

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022, mức thu phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch bằng 50% mức thu phí quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

Cụ thể, phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đối với cấp mới là 1.500.000 đồng/giấy phép, cấp đổi là 1.000.000 đồng/giấy phép và cấp lại là 750.000 đồng/giấy phép; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại) đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa là 325.000 đồng/thẻ, đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm là 100.000 đồng/thẻ.

Đây là lần thứ tư liên tiếp, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch bằng 50% mức thu phí quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

Ngô Thời Nhiệm

Số lượt xem: 29

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập