null Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8

Văn hóa - Thông tin
Thứ năm, 01/04/2021, 10:56
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8

Nhằm đẩy mạnh triển khai các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 25/3/2021 về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (sau đây gọi tắt là Ngày sách).

Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách trên địa bàn tỉnh sẽ được diễn ra tại Thư viện tỉnh và Thư viện huyện Phước Long từ ngày 01/04 - 01/5/2021, với các hoạt động như: Trưng bày tài liệu, lồng ghép các mô hình xếp sách nghệ thuật, kết hợp xe ôtô thư viện lưu động; phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc (vòng sơ khảo); tổ chức sinh hoạt cho các cháu thiếu nhi như: Đuổi hình bắt chữ, k chuyện, rung chuông vàng, khéo tay hay làm, trò chơi hỏa tiễn; hướng dẫn làm hoa giấy...

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày sách; chỉ đạo Thư viện tỉnh phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức trưng bày, giới thiệu sách và hoạt động hưởng ứng Ngày sách đến các địa bàn cơ sở, chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả. Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày sách. Các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, hoạt động hưởng ứng Ngày sách. Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách phù hợp với yêu cầu thực tế…

Minh Luân

Số lượt xem: 27

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập