null Triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Công nghệ thông tin
Thứ hai, 08/08/2022, 16:04
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Nhằm mục đích đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng để thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi trường số, người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó, trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn, ngày 27/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND tổ chức triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Tổ chuyển đổi số cộng đồng được quản lý dựa trên các nền tảng số Việt Nam miễn phí và thông dụng như Zalo. Mỗi xã, phường, thị trấn tạo một nhóm chung bao gồm lãnh đạo UBND cấp xã, Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, Chuyên viên Phòng Bưu chính - Viễn thông và Công nghệ thông tin, Chuyên viên Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Văn hóa, Thông tin Thể thao và Du lịch và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn trong việc hỗ trợ triển khai nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến với người dân.

Theo đó, Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã thực hiện theo sự hướng dẫn, điều phối chung của UBND cấp huyện; Tổ công nghệ số cộng đồng cấp khóm, ấp thực hiện sự hướng dẫn và điều phối chung của UBND cấp xã và UBND cấp huyện.

Để tổ chức thực hiện theo Kế hoạch đề ra, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xây dựng nội dung hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tham mưu cho UBND tỉnh, làm đầu mối quản lý, giao chỉ tiêu cho Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện hằng tháng hoặc đột xuất về Ủy ban nhân dân tỉnh,…

Đăng Khoa

Số lượt xem: 427

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Cù Chính Lan, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập
00137306
ipv6 ready